Over ons

Deze site is tot stand gekomen door samenwerking van IVN afdeling Lelystad en Stichting Het Belevenissenbos.

IVN afdeling Lelystad

IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong tot oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie.

ivn.nl/afdeling/lelystad


Het
Belevenissenbos

Speelgebied
voor kinderen

Algemeen

Het Belevenissenbos is veruit het grootste en meest
uitdagende speelbos van Nederland. Het gebied is 40 groot en bestaat uit
gevarieerd bos, weides en waterlopen. Verspreid over het gebied bevinden zich
meer dan 100 avontuurlijke hindernissen.

Ontstaan

Het Belevenissenbos ligt in het noordelijke deel van het 290
hectare groot zijnde Zuigerplasbos. Het bos is relatief jong. In 1960 is
Oostelijk Flevoland drooggevallen. Vanaf 1964 is begonnen met de aanplant van
voornamelijk loofhout. Als gevolg van de voedselrijke poldergrond zijn er nu al
‘woudreuzen’ van meer dan 35 meter lengte te vinden. Het Zuigerplasbos is
gevarieerd en is populair bij de recreant.

In 2011 en 2012 is Het Belevenissenbos aangelegd. Een groot
project helemaal bedacht, begeleid en grotendeels uitgevoerd door
vrijwilligers. Het betrof een gezamenlijk initiatief van Scouting Ascanen en
Staatsbosbeheer. In eerste instantie is circa 5 km aan waterlopen gegraven, 8.000
bomen en struiken geplant en tientallen avontuurlijke hindernissen gebouwd
waarvan veel over het water.

Sedertdien is Het Belevenissenbos permanent in ontwikkeling.
Door het uitvoeren van nieuwe projecten ontstaan meer waterlopen, meer
speelmogelijkheden voor kinderen, betere voorzieningen voor bezoekers, rijkere natuur
en meer educatie. Sinds 2014 is het mogelijk om te kamperen op één van de bushcamps.

Kinderen

Kinderen staan centraal. Het gebied is zo ingericht dat zij
maximaal uitgedaagd worden om te spelen, te ontdekken en te ervaren.  Een echt Belevenissenbos dus. Waar eerst
vooral stilte heerste, hoor je nu kinderstemmen vermengd met het geluid van groene
kikkers en vogels.

Alles mag, wel met respect  voor de omgeving. Vrij bewegen door het bos, huttenbouwen,
bomen klimmen, in het water springen, kikkervisjes vangen; het is allemaal
toegestaan zolang er maar geen rommel wordt achtergelaten.

Kinderen spelen in Het Belevenissenbos onder de eigen verantwoordelijkheid
van ouders en/of begeleiders. Er is veel water. Kinderen die niet (goed) kunnen
zwemmen, moeten onder permanent toezicht staan van volwassen begeleiders.

Het aantal avontuurlijke hindernissen is schier eindeloos.
De moeilijkheidsgraad varieert van gemakkelijk tot zeer moeilijk. De een  geschikt voor jonge kinderen en de ander
uitdaging voor tieners. De doelgroep voor Het Belevenissenbos zijn kinderen van
6 tot 16 jaar.

Natuur

Door grote omvang van het gebied is er in Het
Belevenissenbos ook rijke natuur. Zelfs grotere zoogdieren komen er voor. Het
is het leefgebied van o.a. bevers, reeën, vossen en de zeldzame boommarter In
de paardenvallei herbergt een groep vrij levende paarden.

De ijsvogel is misschien wel de  meest opvallende vogel die er voorkomt.
Meerdere broedpaartjes vinden in het heldere water met overhangende takken een goed
visgebied. Andere bijzondere broedvogels zijn de houtsnip, de wielewaal en de kleine
bonte specht. In totaal broeden in Het Belevenissenbos meer dan 25 soorten vogels.
Roofvogels als buizerd en sperwer zijn er vaak te vinden. Vogels zijn vooral te
zien op rustige tijdstippen of rustige plekken.

In en om het water leeft ook van alles. Groene kikker,
bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander zijn de amfibieën die hier
voorkomen. De talrijke libellen en vlinders geven letterlijk kleur aan het
dierenleven van de waterkant. De paling en kleine modderkruiper maken deel uit
van de rijke visstand.

Samenwerking 

Sinds opening juni 2012: in beheer bij Stichting Het
Belevenissenbos Lelystad, voortgekomen vanuit Scouting Ascanen. Draait 100% op
vrijwilligerswerk. Tevens verantwoordelijk voor gezonde exploitatie.

Meerdere organisaties betrokken actief. Leer-, werk- en
trainingsbedrijf Flevodrome (houtbewerking en groenonderhoud), Tourclub
Flevoland (ATB-route en BMX-baan), IVN afdeling Lelystad (natuureducatie,
QR-codes paaltjesroute)..

De bijdrage van velen heeft realisatie van Het
Belevenissenbos en verdere uitbouw mogelijk gemaakt: Gemeente Lelystad,
Provincie Flevoland, Europese Unie-LEADER, Waterschap Zuiderzeeland,
Streekfonds Flevoland, Prins Bernard Cultuurfonds, Jantje Beton, Rotary club
Lelystad

Voor informatie en contact: www.belevenissenbos.nl en info@belevenissenbos.nl.