Oranje Paal 43-44

Je staat hier bij een scheepskerkhof met allerlei resten van schepen. Het is een piepklein beetje nep: de scheepsresten zijn daar neergelegd om te laten zien dat je over de bodem van het IJsselmeer wandelt waarin en waarop heel veel scheepswrakken liggen.

Zoals je al eerder kon lezen wemelde het op en in de oude zeebodem van de wrakken, soms van schepen, die toen ze vergingen in ene vliegende storm, een paar eeuwen oud waren. Soms met de lading er nog in. Natuurlijk waren de kleine schepen toen nog niet zo zeewaardig als vandaag de dag. Bovendien was de Zuiderzee volgens zeelui een verraderlijke zee.

Ieder wrak is een drama: zijn er mensen verdronken of konden ze nog van boord gehaald worden? De lading ging verloren, was er geld voor een nieuw schip en nieuwe lading? Wat zullen ze in spanning hebben gezeten als de storm op stak: konden ze de rede van Schokland (een voormalig eiland in de Zuiderzee in wat nu de Noordoostpolder is) nog bereiken om daar beschutting te zoeken of moesten ze er het beste maar van hopen?

Een oud filmpje over de Zuiderzee en de visserij kun je [hier] bekijken.