Gele Paal 34

Sta hier (en op andere plekjes onderweg) een minuut stil en vertel dan wat u gehoord hebt. Vast wel een van de tientallen vogelsoorten waarbij vooral de koekoek écht bij de zomer hoort. De koekoek is een trekvogel. In de nazomer vertrekt hij weer naar warmere oorden waar meer voedsel te vinden is dan bij ons. De koekoek is óók een broedparasiet die haar eitjes, één per nest, legt in de nesten van andere vogels zoals de karekiet die in het riet broedt.

Maar misschien hoort u ook het knappen van een takje, het ruisen van de wind door de bomen en struiken…